tijd voor eenmalig gebruik

Robb Ludwick | Spreker Tijdnodig weekend

Robb Ludwick zal spreker zijn op de zondag morgen. Robb is al jarenlang met zijn gezin onderdeel van de gemeenschap Stichting L’Abri waar wordt gezocht naar belichaming van het evangelie. Gasten van alle leeftijden en achtergronden komen hier naar toe om te delen in het ritme en de rijkdom van het gemeenschapsleven. Samen wordt er geworsteld met levens- en geloofsvragen. Wat is waar over onze oorsprong? Wat is een zinvol leven? Hoe vind ik mijn plaats of roeping? Hoe is een bijbelse visie relevant en zelfs bevrijdend voor mijn gedachten over de samenleving, relaties, het milieu, politiek, kunst en andere religies? 
Robb zal ons meenemen in het weekend thema tijdnodig.

‘Jezus kwam niet om ons christelijk te maken, maar om ons meer volledig mens te laten worden.’ zei H.R. Rookmaker, stichter van studie- en woongemeenschap l’Abri in Eck en Wiel in de Betuwe. In 1955 werd de eerste l’Abri gesticht in Zwitserland, en sindsdien heeft deze ‘schuilplaats voor eerlijke vragen’ zich verspreid over heel de wereld.

Robb Ludwick (1970) komt oorspronkelijk uit de VS en heeft daar literatuur en theologie gestudeerd. Sinds 1998 woont en werkt hij in Nederland bij Stichting L’Abri, een studie-/woongemeenschap waar mensen in een gestructureerde levensritme aandacht kunnen geven aan hun levens- en geloofsvragen (www.labri.nl). Daar zorgt hij als full-time medewerker samen met zijn vrouw Christa voor gastvrijheid, persoonlijke begeleiding en bijdragen in het inhoudelijk programma.

Robb zal ons meenemen in het weekend thema tijdnodig

Geef je hier op voor het weekend, of lees meer over het Tijdnodig weekend